Protect & Safety Company – návrh loga

Definícia značky

Protect & Safety Company sa zaoberá ochranou pred požiarmi (OPP) a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), čo vyžadovalo návrh loga priamo na mieru pre túto spoločnosť .

Vytvorenie loga

Logo pre túto spoločnosť sme navrhli dynamickým spojením plameňov a prvých dvoch písmen názvu spoločnosti, ktoré spolu vytvárajú súdržnosť a bezpečnosť. Osadené v červenom kruhu za pomoci sústredných kružníc vystihujú zvukový alarm.

© Radoslav Koiš

Koment

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.