Kuhn Slovakia 25 rokov – vytvorenie loga a design manuálu

Definícia značky

 Spoločnosť Kuhn Slovakia je výhradným distribútorom stavebných strojov KOMATSU a FRD na Slovensku. Kuhn Slovakia oslávila v roku 2019 už 25 rokov svojho pôsobenia na Slovenskom trhu. Pri tejto príležitosti sme vytvorili logo KUHN SLOVAKIA 25.

Vytvorenie jubilejného loga

Vytvorili sme špeciálne jubilejné logo KUHN SLOVAKIA 25 s využitím dvojitého priestoru v čísle dvadsaťpäť. Predstavuje to hlavné zameranie firmy, kde práve negatívny priestor perfektne vystihuje efektivitu asanácie horniny. 

© Radoslav Koiš

Design manual

Vytvorili sme aj základý dizajn manuál pre použitie v praxi a exportovali všetky potrebné formáty súborov.