Polepy automobilov a vonkajšia reklama

Ponúkame realizáciu polepov automobilov a širokého spektra outdoorových produktov. Zameranie, grafický návrh, realizácia a montáž. Profesionálny prístup a vyškolený personál.

Outdoor ponuka

+ kvalitné materiály a vyškolený personál
+ rezaníe samolepiacich fólií
+ veľkoformátová tlač
+ polepy áut, dodávok, strojov a zariadení
+ polep výkladov a reklamných tabúl
+ výroba a montáž informačných systémov
+ tlač billboardov, PVC bannerov

Referencie

 

 

 

 

 

Technológia realizácie

Polepy automobilov

Grafický dizajn začína myšlienkou prenesenou do počítačového návrhu, postupnou konzultáciiou so zákazníkom pre vytvorenie konečného vizuálu použitom na vozidle. Podľa zvolenej technológie sa realizácia začína tlačou na fóliu alebo rezaním fólie na plotri. Ďalej nasleduje kompletizácia podkladov a príprava na lepenie. Umytie, očistenie a samotné polepenie vozidla. Dôležite je použiť kvalitný materiál odolný voči poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou.

Vonkajšia reklama

V minulosti sa na vonkajšiu reklamu zväčša využívala vektorová grafika. Jednalo sa o stvárnenie základných geometrických primtív akými sú bod, úsečka (vektor), priamka alebo objekt, ktoré sú obisahnuté hlavne v písme alebo logotype. V dnešnej dobe sú ale možnsti oveľa širšie. Priestorové alebo plošné poňatie komplexnej grafiky s využitm rastrovej grafiky a písma je možné ľubovolne aplikovať na akykoľvek povrch. Či už sa jedná o billboard, banner, svetelnú reklamu alebo polep auta. Využitie vonkajšej reklamy je prakticky nekonečné. Od informačných systémov, pútačov, tabúl, bannerov a billboardov až po svetelné boxy, nasvietené reklamy či 3D logá.