Grafické spracovanie a realizácia

Ak ide o akúkoľvek iný druh prenosu motívu na potláčaný predmet, k dispozcii sú ešte ďalšie druhy technológií využívané prevažne k potlači darčekových predmetov. Jedná sa hlavne o technológiu laseru, gravíru alebo tampónovej potlače.