Grafický návrh a polepy automobilov

Nie je nič jednduchšie, keď príde reklama priamo ku zákazníkovi vo forme mobilnej reklamy. Grafický dizajn začína myšlienkou prenesenou do počítačového návrhu, postupnou konzultáciiou so zákazníkom pre vytvorenie konečného vizuálu použitom na vozidle. Je to lacné a inteligentné riešenie pre oslovenie zákazníka priamo na cestách.

Realizácia

Podľa zvolenej technológie sa realizácia začína tlačou na fóliu alebo rezaním fólie na plotri. Ďalej nasleduje kompletizácia podkladov a príprava na lepenie. Umytie, očistenie a samotné polepenie vozidla. Dôležite je použiť kvalitný materiál odolný voči poveternostným vplyvom s dlhou životnosťou.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať