Internetové stránky

Forma reklamy, ktorá je na rozdiel od tlače v digitálnej podobe na internete, či už ako firemná prezentácia alebo webový portál. Internetový jazyk ponúka rôzne druhy programovania. Základom úspechu je však funkčnosť, prehľadnosť, dizajn a v neposlednomm rade aktuálnosť.